• page_banner

Rura ciśnieniowa PE

Materiały polietylenowe (PE) zostały po raz pierwszy wprowadzone w Wielkiej Brytanii w 1933 roku i są stopniowo wykorzystywane w przemyśle rurociągów od późnych lat 30-tych XX wieku.

Fizyczne właściwości materiałów PE były stale ulepszane poprzez poprawę odporności na propagację pęknięć, zwiększoną odporność na ciśnienie hydrostatyczne, plastyczność i podwyższoną odporność na temperaturę, wynikającą z rozwoju metod polimeryzacji. Osiągnięcia te zaowocowały zwiększonym zastosowaniem PE w przemyśle rurociągowym w takich dziedzinach, jak sieciowanie gazów, zaopatrzenie w wodę, szlam górniczy, nawadnianie, kanalizacja i ogólne zastosowania przemysłowe.

Dobrze rozpoznane cechy, takie jak wysoka odporność na uderzenia, łatwość instalacji, elastyczność, płynne właściwości przepływu hydraulicznego, wysoka odporność na ścieranie i doskonała odporność na odczynniki chemiczne spowodowały, że systemy rurociągów PE są rutynowo określane i wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań w rurach o większych średnicach. do średnicy 1600 mm.

Kategorie